Digitalisering i uddannelserne: etiske og læringsmæssige udfordringer

Konference 20.oktober 2020

Arrangeret af:
Tænketanken TeknoEtik (teknoetik.org)
Dansk Magisterforening (DM)
Gymnasieskolens Lærerforening (GL)
Teknoantropologi ved Aalborg Universitet

Sted:
A.C. Meyers Vænge 15
Københavns Sydhavn
Auditorium 1.008

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har med Corona-krisen fået et kæmpe nøk fremad. Men meningerne er delte, når gevinster og omkostninger gøres op.

Både folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter mener at kunne spare på budgetterne, mens virkeligheden ofte viser sig at være den modsatte. Desuden peger talrige undersøgelser på, at de digitale platforme svækker læringen hos de svagere elever og studerende. Og hvad med læreren som en betydningsfuld rollemodel?

Konferencen sætter fokus på gymnasiet og de videregående uddannelser. Her bygger de digitale modeller stort set udelukkende på nutidens engelsk-amerikanske pædagogik, hvor paratviden er afgørende, og den almene dannelse ikke tillægges betydning.

Står vi overfor valget mellem skolen for livet og skolen for skærmen?

PROGRAM

09.30-10.00: Kaffe i foyeren

10.00-10.15: Velkomst

ved Klavs Birkholm, TeknoEtik. Klavs Birkholm er dagens facilitator.

1. Hvor blev fornuften af?

Både i gymnasiet og ved de videregående uddannelser indføres digitale platforme med rasende hast. Hvad er konsekvenserne? Hvor fører det os hen, og hvilke gevinster forventer vi? Ved vi overhovedet, hvorfor vi gør det?

10.15-10.40: Konferenceoplæg ved Jesper Balslev

10.40-10.45: Mads Vestergaard stiller 3 skarpe til Jesper Balslev

2. Hvor bliver dannelsen af?

Med digitaliseringen forsvinder det dannelsesideal, som gymnasiet og universiteterne i århundreder har bygget på. Hvilket menneskesyn træder i stedet, og hvordan påvirker det de unge og deres undervisere?

10.45-11.10: Konferenceoplæg ved Line Palle Andersen

11.10-11.15: Mads Vestergaard stiller 3 skarpe til Line Palle Andersen

Kaffepause

3. Hvor bliver hjernen af?

Mange forskere peger nu på, at gymnasieelever får sværere ved at koncentrere sig, når de har digitale apparater med i under­visningen. Universitets­lærere klager over, at studenter er fraværende, mens de er til stede. Hvordan kommer hjernerne tilbage til nærvær i undervisningen?

11.30-11.55: Konferenceoplæg ved Søren Hebsgaard

11.55-12.00: Mads Vestergaard stiller 3 skarpe til Søren Hebsgaard

4. Kan vi summe?

Hvad har vi indtil videre fået ud af dagens oplæg?

12.00-12.05: Summeøvelse

12.05-12.20: Spørgsmål fra plenum

                                   Frokost

5. Workshops om erfaringer fra Coronakrisen

13.00-13.45: Workshops i fem forskellige rum

A. Erfaringer i Gymnasieskolen

v/ Gitte Grønnemose Butler, GL

B. Erfaringer på universitetet

v/ Tom Børsen & Jorge Cardeno, TeknoAntropologi på AAU

C. Erfaringer i en professionsuddannelse

v/ Annette Jensen, Institut for Socialt Arbejde på KP

D. David mod Goliath: Er det BigTech, der løber med gevinsten?

v/ Daniel Møller Ølgaard, Lund Universitet

E. Digitalisering i et kunstnerisk perspektiv

v/ Jacob Remin, billedkunstner

6. Hvilke erfaringer har de studerende gjort under Corona-krisen?

Studerende fra Aalborg Universitet får ordet

13.50-14.00: Konferenceoplæg ved Marien Louise Løken.

7. Hvor blev eleverne af?

De sidste tyve år har forskellige digitale teknologier afløst hinanden, og hver gang har de været ledsaget af fortællinger om fremtidssikring, nye kompetencer, effektivisering og store potentialer for den enkelte elev/studerende. Er løfterne blevet indfriet? Og hvad har det hele betydet for elevernes situation i undervisningen?

14.00-14.20: Konferenceoplæg ved Asger Wille, GL

                                   Kaffepause

8. Hvor bliver underviseren af?

Hvad sker, når undervisning skal omlægges til at foregå online? Hvad er fordelene, og hvad er ulemperne ved virtuelle undervisningsaktiviteter? Kan underviserne helt erstattes? Er der behov for skærpet fokus på ophavsrettigheder i forbindelse med webcast af undervisning?

14.40-15.00: Konferenceoplæg ved Camilla Gregersen, DM

9. Opsamling: Er vi blevet klogere?

15.00-15.50: Paneldebat og Q&A med hele salen.

I panelet: Mads Vestergaard, Jacob Remin, Camilla Gregersen og Asger Wille.

15.50: Tak for i dag

TILMELDING

Tilmelding sker ved at indsætte et konferencegebyr på 300 kr (studerende 50 kr) til

Tænketanken TeknoEtik

Reg. Nr. 5338 (Arbejdernes Landsbank)

Konto nr. 0259512

Husk i meddelelsesfeltet at skrive dit fulde navn og din email. Send samtidig din tilmelding – gerne med oplysning om, hvor du kommer fra – til teknoetik@teknoetik.org. Din tilmelding er først endelig, når du har indsat beløbet.

Kaffe og frokost er inkluderet i konferencegebyret

DE MEDVIRKENDE

● Klavs Birkholm – direktør for tænketanken TeknoEtik. – Udgivelser, bl.a.: De skjulte algoritmer (m/ Niels Frølich), 2018. Politiske smuler, 2018. Efter mennesket, 2015.

● Mads Vestergaard – filosof og forfatter. – Udgivelser, bl.a.: Digital totalitarisme (2019). Fake News (m/ Vincent Hendricks, 2017).

● Jesper Balslev – uddannelsesfilosof, lektor på Københavns Erhvervsakademi – Udgivelser, bl.a.: Kritik af den digitale fornuft – i uddannelse (2018)

● Line Palle Andersen – lektor, forfatter og foredragsholder. Kunsthistoriker og MA i IKT og læring, bestyrelsesmedlem i tænketanken TeknoEtik

● Søren Hebsgaard – videnskabsjournalist og foredragsholder med passion for digitaliseringens konsekvenser

● Jacob Remin – kunstner med højt udviklet sans for digitaliseringens bagsider. Grundlægger af ‘bevægelsen’ HOW TO QUIT.

● Daniel Møller Ølgaard – PhD. ved Lunds Universitet.

● Gitte Grønnemose Butler – uddannelseschef i GL

● Tom Børsen – lektor i Teknoantropologi (AAU)

● Jorge Cardeno – forskningsassistent ved Teknoantropologi (AAU)

● Annette Jensen – lektor i socialt arbejde og konflikthåndtering ved Københavns Professionshøjskole

● Asger Wille – næstformand i GL

● Camilla Gregersen – formand i DM

● Marie Louise Løken, studerende i TeknoAntropologi ved Aalborg Universitet, København