Desinformation og demokrati

I TeknoEtiks’ serie om digitalisering og demokrati skriver Helle B Antczak her om truslen fra organiseret desinformation på internettet (fake news). Den offentlige samtale, som føres i et fælles forum af informerede borgere, er mere eller mindre gået i opløsning, viser Helle Antczak. I stedet har vi fået ekkokamre med helt forskellige vidensgrundlag. Det fører bl.a. til “epistemisk mistillid” til demokratiets institutioner. Tidligere bidrag i serien er skrevet af Jesper Balslev (5.november 2023) og Klavs Birkholm (20.oktober 2023).

AI i uddannelsesvæsenet er et offentligt anliggende*

Er det en kendsgerning, at AI uungåeligt vil forvandle hele vores uddannelsesvæsen, fra børnehave til de højere læreanstalter? Nej, det er et spørgsmål, der må afklares gennem offentlig debat, hvor specifikke fordele og bagdele afvejes omhyggeligt, skriver Ben Williamson, som her sammenfatter 21 kritikpunkter (med referencer).

TTT: Det Teknologiske Totalangreb på Tænkning – en filosofisk-poetisk raptus

Man bliver sig selv ved at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne normer, dyrke sin egensindige nysgerrighed, finde sine eksistentielle, værdimæssige og professionelle kald – og man gør det til dels ved at orientere sig i og lade sig inspirere af fortidens kulturelle og videnskabelige ressourcer. Alt dette undermineres af digitaliseringen, vel at mærke som den foregår nu

Hvorfor lære min datter, at der er er en verden uden for Verona?

TeknoEtik’s Line Palle Andersen skriver om de bekymringer og dilemmaer, man støder ind i som forældre til et teenage-barn, der drukner sig i digitaliseringens magiske rum. Skal vi føje endnu et element til digitaliseringens negative virkninger?

Digitaliseringen nedbryder demokratiet – og vi er lallende ligeglade

Den første af en serie artikler om, hvordan digitaliseringen sætter demokratiet under voldsomt pres. Her analyserer Klavs Birkholm, hvordan vores forståelse af, hvad demokrati overhovedet ER, gradvist er ved at gå i opløsning. Nye vinkler følger i de kommende uger

Digitalisering og robotter på sundheds- og ældreområdet

For tiden diskuteres kunstig intelligens, tech-giganternes udnyttelse af børn og unge og digitaliseringens trussel mod grundlæggende demokratiske værdier. Men digitalisering og velfærdsteknologier indenfor sundheds- og ældreområdet – og ikke mindst Robusthedskommissionens anbefalinger – kalder på den samme diskussion, fordi teknologier her beundres, besynges og anbefales.

Hvad laver Tænketanken TeknoEtik?

Tænketanken TeknoEtik arbejder for at øge bevidstheden om de etiske problemstillinger, som nye, avancerede teknologier ustandselig rejser, såvel i forsknings- og udviklingsfasen som ved teknologiernes implementering og anvendelse.