Digitalisering i uddannelserne: etiske og læringsmæssige udfordringer

I samarbejde med GL, DM og TeknoAntro-pologi ved AAU, arrangerer TeknoEtik en stor konference om den tiltagende digitalisering i uddannelserne: Hvor blev fornuften af? Hvor blev dannelsen af? Hvor blev hjernen af? Hvor blev eleverne af? Hvor blev bøgerne af? Hvor bliver underviserne af? Hvad har vi lært af Coronakrisen?

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Kunstig intelligens – et dansk eventyr

Ooh! Det er det fiineste! – sagde skrædderne. Og alle departementscheferne klappede i deres hænder. Styrelserne klappede i deres hænder. Og alle de ansatte i Børns Vilkår, ved Politiet og ved Skattevæsenet klappede i deres hænder. Også alle de andre skræddere klappede, de var nu blevet ”konsulenter” og leverede maskiner, der kunne tænke selv

Vildrede om dataetik og ”Dataetisk Råd”

Hvorfor er der gået så mange år, før end bevidstheden om de enorme etiske dilemmaer, der opstår med det databårne samfund, er dukket op på den offentlige dagsorden. Og hvorfor håndterer vi stadig spørgsmålene så skødesløst, når de dog berør nogle af demokratiets kerneværdier: frihed, retten til at være i opposition m.m.?

Når borgeren bliver til data … fordufter den etiske fordring

For Socialrådgivernes videnskabelige tidsskrift Udenfor Nummer har TeknoEtiks Helle Antczak og Klavs Birkholm analyseret tiltagene til digitalisering af det sociale arbejde. Fra selvbetjeningsplatforme til kunstig intelligens. Hvad gør det ved professionerne? Hvad er de etiske konsekvenser? Hvordan bør der sættes ind? Læs her: Udenfor Nummer 39/2019

Bring den digitale velfærdsstat under kontrol

Automatiserede beslutningssystemer – ofte fejlagtigt betegnet som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private og i den offentlige sektor. Det er demokratisk nødvendigt at indføre en obligatorisk vudering, baseret på klare kriterier, af den slags systemer. Det har man gjort i andre lande, hvorfor ikke i Danmark?

Hvad laver Tænketanken TeknoEtik?

Tænketanken TeknoEtik arbejder for at øge bevidstheden om de etiske problemstillinger, som nye, avancerede teknologier ustandselig rejser, såvel i forsknings- og udviklingsfasen som ved teknologiernes implementering og anvendelse.