Kunstig intelligens – et dansk eventyr

ESSAY – Af KLAVS BIRKHOLM   Ooh! Det er det fiineste! Det allerfiineste! – sagde skrædderne. Og alle departementscheferne klappede i deres hænder. Styrelserne klappede i deres hænder. Borgmestre og kommunalbestyrelser klappede i deres hænder. Og alle de ansatte i Børns Vilkår, ved Politiet og ved Skattevæsenet klappede i deres hænder. Også alle de andre skræddere…

Vildrede om dataetik og ”Dataetisk Råd”

Nu synes det omsider at dæmre. Men det tog minsandten sin tid, før end bevidstheden om de enorme etiske dilemmaer, der opstår med det databårne samfund, dukkede op på den offentlige dagsorden. Til sammenligning udløste Danmarks første reagensglasbarn, der kom til verden i oktober 1983, omgående en meget omfattende og lidenskabelig etisk debat. I den…

Når borgeren bliver til data … fordufter den etiske fordring

For Socialrådgivernes videnskabelige tidsskrift Udenfor Nummer har TeknoEtiks Helle Antczak og Klavs Birkholm analyseret tiltagene til digitalisering af det sociale arbejde. Fra selvbetjeningsplatforme til kunstig intelligens. Hvad gør det ved professionerne? Hvad er de etiske konsekvenser? Hvordan bør der sættes ind? Læs her: Udenfor Nummer 39/2019

The Ethical Judgment: Teaching and learning techno-ethics (Reprint)

The Ethical Judgment: Teaching and learning techno-ethics by Klavs Birkholm     Abstract (Reprint) This article dates from november 2013. It was originally delivered to The Hastings Center (Garrison, NY) on the occasion of an inquiry on how to teach ethics in the fields of biotechnology and related disciplines. The article is reprinted here because…

På Brinkmanns briks

Jagten på perfektion og bestræbelsen efter “human enhancement” var på Brinkmanns briks i uge 13. Gæster var Klavs Birkholm fra TeknoEtik og David Budtz Petersen fra Humanomics Forskningscenter. Brinkmann forelæser, Birkholm og Budtz forsøger at hænge på. Kan lyttes her:

Digitalisering på dagsordenen

Referat fra konferencen om digitalisering på det sociale område, 19.2.2019 på Institut for Socialrådgiveruddannelse   “Sammen med klimaspørgsmålet, er det her det største og vigtigste spørgsmål på vores dagsorden overhovedet”, fastslog Lisbeth Bech Poulsen (SF). Dermed udtrykte hun hen mod slutningen, hvad det store flertal af deltagere var nået frem til efter mange timers oplæg…

Hvad laver Tænketanken TeknoEtik?

Tænketanken TeknoEtik arbejder for at øge bevidstheden om de etiske problemstillinger, som nye, avancerede teknologier ustandselig rejser, såvel i forsknings- og udviklingsfasen som ved teknologiernes implementering og anvendelse.