Sløj dansk digitaliseringsstrategi

Med store fanfarer nedsatte regeringen i marts 2021 “Digitaliseringspartnerskabet for Danmarks fremtid”. Blandt udvalgets 28 medlemmer finder man “topledere og eksperter” fra dansk erhvervsliv og andre dele af samfundet. Resultatet, som blev offentliggjort den 1. oktober, er yderst skuffende.

10 gode råd til online undervisning

Både lærere og elever gør i denne tid erfaringer med undervisning on line – både i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet. De fleste er stærkt kritiske. Her er et par gode råd …

Digitalisering i uddannelserne: etiske og læringsmæssige udfordringer. Rapport fra en konference

Referat fra en konference, arrangeret af GL, DM, TeknoAntropologi ved AAU og TeknoEtik. Om den tiltagende digitalisering i uddannelserne: Hvor blev fornuften af? Hvor blev dannelsen af? Hvor blev hjernen af? Hvor blev eleverne af? Hvor blev bøgerne af? Hvor bliver underviserne af? Hvad har vi lært af Coronakrisen?

Digitaliseringen er et eksperiment med vore børn

Interview med den tyske medieforsker Ralf Lankau, der ser de omfattende digitaliseringsprogrammer på undervisningsinstitutionerne som led i den nyliberale markedsgørelse. Skoler, der styres efter nøgletal, ændrer karakter og selvforståelse. De arbejder henimod prøveresultater ligesom børsnoterede firmaer arbejder henimod kvartalstallene.

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Kunstig intelligens – et dansk eventyr

Ooh! Det er det fiineste! – sagde skrædderne. Og alle departementscheferne klappede i deres hænder. Styrelserne klappede i deres hænder. Og alle de ansatte i Børns Vilkår, ved Politiet og ved Skattevæsenet klappede i deres hænder. Også alle de andre skræddere klappede, de var nu blevet ”konsulenter” og leverede maskiner, der kunne tænke selv

Hvad laver Tænketanken TeknoEtik?

Tænketanken TeknoEtik arbejder for at øge bevidstheden om de etiske problemstillinger, som nye, avancerede teknologier ustandselig rejser, såvel i forsknings- og udviklingsfasen som ved teknologiernes implementering og anvendelse.