Publikationer

Sløj dansk digitaliseringsstrategi

Med store fanfarer nedsatte regeringen i marts 2021 “Digitaliseringspartnerskabet for Danmarks fremtid”. Blandt udvalgets 28 medlemmer finder man “topledere og eksperter” fra dansk erhvervsliv og andre dele af samfundet. Resultatet, som blev offentliggjort den 1. oktober, er yderst skuffende.

10 gode råd til online undervisning

Både lærere og elever gør i denne tid erfaringer med undervisning on line – både i folkeskolen, gymnasiet og på universitetet. De fleste er stærkt kritiske. Her er et par gode råd …

Digitaliseringen er et eksperiment med vore børn

Interview med den tyske medieforsker Ralf Lankau, der ser de omfattende digitaliseringsprogrammer på undervisningsinstitutionerne som led i den nyliberale markedsgørelse. Skoler, der styres efter nøgletal, ændrer karakter og selvforståelse. De arbejder henimod prøveresultater ligesom børsnoterede firmaer arbejder henimod kvartalstallene.

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Kunstig intelligens – et dansk eventyr

Ooh! Det er det fiineste! – sagde skrædderne. Og alle departementscheferne klappede i deres hænder. Styrelserne klappede i deres hænder. Og alle de ansatte i Børns Vilkår, ved Politiet og ved Skattevæsenet klappede i deres hænder. Også alle de andre skræddere klappede, de var nu blevet ”konsulenter” og leverede maskiner, der kunne tænke selv

Vildrede om dataetik og ”Dataetisk Råd”

Hvorfor er der gået så mange år, før end bevidstheden om de enorme etiske dilemmaer, der opstår med det databårne samfund, er dukket op på den offentlige dagsorden. Og hvorfor håndterer vi stadig spørgsmålene så skødesløst, når de dog berør nogle af demokratiets kerneværdier: frihed, retten til at være i opposition m.m.?

Når borgeren bliver til data … fordufter den etiske fordring

For Socialrådgivernes videnskabelige tidsskrift Udenfor Nummer har TeknoEtiks Helle Antczak og Klavs Birkholm analyseret tiltagene til digitalisering af det sociale arbejde. Fra selvbetjeningsplatforme til kunstig…

Bring den digitale velfærdsstat under kontrol

Automatiserede beslutningssystemer – ofte fejlagtigt betegnet som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private og i den offentlige sektor. Det er demokratisk nødvendigt at indføre en obligatorisk vudering, baseret på klare kriterier, af den slags systemer. Det har man gjort i andre lande, hvorfor ikke i Danmark?

The Ethical Judgment: Teaching and learning techno-ethics (Reprint)

Abstract This article dates from november 2013. It was originally delivered to The Hastings Center (Garrison, NY) on the occasion of an inquiry on how…

Digitalisering på dagsordenen

Referat fra konferencen om digitalisering på det sociale område, 19.2.2019 på Institut for Socialrådgiveruddannelse   “Sammen med klimaspørgsmålet, er det her det største og vigtigste…