Vores projekter

TeknoEtik bestræber sig på at etablere projekter om emner af teknoetisk relevans. Projekterne baseres på netværk af tænketankens medlemmer. Nogle projekter sigter mod høringer og workshops, andre sigter mod publikationer. Har du en idé til et væsentligt projekt – gerne med din egen deltagelse – opfordrer vi dig til at kontakte os.

Igangværende projekter

Digitalisering i uddannelserne

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme?…

Digitalisering i socialt arbejde

Hvordan fastholde de sociale professioners værdifulde erfaringer og trænede evne til skøn, når større og større dele af arbejdet digitaliseres? En…

Kunstig Intelligens

Algoritmiske systemer er på fremmarch overalt i den offentlige forvaltning – som styringsredskaber og som beslutningsstøtte. Det er smart, det…

Velfærdsteknologi-vurdering (VTV)

TeknoEtiks bestyrelsesformand, Lone Gaedt har udviklet en omfattende model for, hvordan man kan gennemføre en bindende teknologivurdering, når det kommer…

Afsluttede projekter

Konference: Digitalisering på det sociale område

Når ‘moderniseringsminister’ Sophie Løhde (V) taler om “afbureaukratisering”, mener hun tilsyneladende digitalisering. Men hvad vil en yderligere digitalisering på det…

Automatisering og demokratisk kultur

Når flere og flere processer digitaliseres, indskrænkes vores valgmuligheder. Er fremtidsperspektivet en blind innovation? Eller kan vi vælge til og…