Vores projekter

TeknoEtik bestræber sig på at etablere projekter om emner af teknoetisk relevans. Projekterne baseres på netværk af tænketankens medlemmer. Nogle projekter sigter mod høringer og workshops, andre sigter mod publikationer. Har du en idé til et væsentligt projekt – gerne med din egen deltagelse – opfordrer vi dig til at kontakte os herom.

Indtil videre er følgende projekter under opbygning:

Igangværende projekter

Digitalisering af lovgivningen

Når ‘moderniseringsminister’ Sophie Løhde (V) taler om “afbureaukratisering”, mener hun tilsyneladende digitalisering. Men hvad vil en yderligere digitalisering af de…

Digitale sagsbehandlingssystemer i socialt arbejde

Hvordan fastholde de sociale professioners værdifulde erfaringer og trænede evne til skøn, når større og større dele af arbejdet digitaliseres?…

Etik i velfærdsteknologierne

Hvordan får vi de etiske aspekter taget i betragtning, når velfærdsteknologier udvikles og anvendes? Hvordan får vi etikken ind i…

Datasikkerhed

Vi holder mange højtidelige taler om sikring af f.eks. borgernes data i offentlige it-systemer. Men tilsyneladende står der ingen kompetent…

Afsluttede projekter

Automatisering og demokratisk kultur

Når flere og flere processer digitaliseres, indskrænkes vores valgmuligheder. Er fremtidsperspektivet en blind innovation? Eller kan vi vælge til og…