Digitalisering af lovgivningen

Når ‘moderniseringsminister’ Sophie Løhde (V) taler om “afbureaukratisering”, mener hun tilsyneladende digitalisering. Men hvad vil en yderligere digitalisering af de forskellige forvaltningsområder betyde? Vil professionernes blive sat ud af spillet? Vil konsekvensen blive mindre fleksibilitet i forvaltningen? Vil samfundet få sværere ved at styre udviklingen demokratisk? På en konference i efteråret 2018 stiller vi – i samarbejde med Tænketanken Justitia, Dansk Socialrådgiverforening og Københavns Professionshøjskole – skarpt på blandt andet:

  • Udfordringerne ved digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af sagsbehandlingen i form af svækket retssikkerhed; mindre mulighed for professionelt skøn; selvudviklende algoritmer; mindre individuelt orienteret service/hjælp; alle lovudkast forbi Digitaliseringsstyrelsen som førte led i lovgivningsprocessen m.v. Der vil være et særligt fokus på lovgivning og sagsbehandling på det sociale område – som et centralt eksempel.
  • Hvilke forvaltningsområder egner sig/egner sig ikke til digitalisering?
  • Hvilke konsekvenser kan den manglende folkelige opbakning til projektet have for opbakningen til velfærdssamfundets institutioner?
  • Hvilke forskellige ’løsninger’ kan vi pege på, og hvad vil de indebære? (Reviewfunktion med såvel ekspert- som lægmandsdeltagelse; et dataetisk råd; en slags ombudsmandsfunktion m.v.)

Kontakt Helle B Antczak eller Niels Frølich.