Konference: Digitalisering på det sociale område

Når ‘moderniseringsminister’ Sophie Løhde (V) taler om “afbureaukratisering”, mener hun tilsyneladende digitalisering. Men hvad vil en yderligere digitalisering på det sociale område betyde? Vil professionerne blive sat ud af spillet? Vil samfundet få sværere ved at styre udviklingen demokratisk? På en konference i foråret 2019 stiller vi – i samarbejde med Tænketanken Justitia, Dansk Socialrådgiverforening og Københavns Professionshøjskole – skarpt på blandt andet:

  • Udfordringerne ved digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af sagsbehandlingen: svækket retssikkerhed? færre muligheder for professionelt skøn? vil de ‘selvudviklende algoritmer’ betyde mindre individuelt orienteret hjælp? skal alle lovudkast forbi Digitaliseringsstyrelsen som første led i lovgivningsprocessen?
  • Hvilke områder egner sig/egner sig ikke til digitalisering?
  • Hvilke konsekvenser kan den manglende folkelige opbakning have for tilliden til velfærdssamfundets institutioner?

Konferencen er afholdt. Læs referatet her