Synspunkt

Her publiceres væsentlige debatindlæg, som på grund af deres subjektive præg ikke rangeres som rapporter eller analyser

Sløj dansk digitaliseringsstrategi

1. november 2021

Med store fanfarer nedsatte regeringen i marts 2021 “Digitaliseringspartnerskabet for Danmarks fremtid”. Blandt udvalgets 28 medlemmer finder man “topledere og eksperter” fra dansk erhvervsliv og andre dele af samfundet. Resultatet, som blev offentliggjort den 1. oktober, er yderst skuffende.

Digitaliseringen er et eksperiment med vore børn

5. juli 2020

Interview med den tyske medieforsker Ralf Lankau, der ser de omfattende digitaliseringsprogrammer på undervisningsinstitutionerne som led i den nyliberale markedsgørelse. Skoler, der styres efter nøgletal, ændrer karakter og selvforståelse. De arbejder henimod prøveresultater ligesom børsnoterede firmaer arbejder henimod kvartalstallene.

Kunstig intelligens – et dansk eventyr

31. marts 2020

Ooh! Det er det fiineste! – sagde skrædderne. Og alle departementscheferne klappede i deres hænder. Styrelserne klappede i deres hænder. Og alle de ansatte i Børns Vilkår, ved Politiet og ved Skattevæsenet klappede i deres hænder. Også alle de andre skræddere klappede, de var nu blevet ”konsulenter” og leverede maskiner, der kunne tænke selv

Bring den digitale velfærdsstat under kontrol

2. december 2019

Automatiserede beslutningssystemer – ofte fejlagtigt betegnet som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private og i den offentlige sektor. Det er demokratisk nødvendigt at indføre en obligatorisk vudering, baseret på klare kriterier, af den slags systemer. Det har man gjort i andre lande, hvorfor ikke i Danmark?