Organisation

Tænketanken TeknoEtik er stiftet i 2017 som en non-profit virksomhed. Vi er organiseret som en almennyttig forening, der udelukkende finansieres af sponsorater fra privatpersoner, fonde og virksomheder. TeknoEtik er uafhængig af både politiske interesser, sponsorer, centraladministration, universiteter og andre former for interesser.

TeknoEtik arbejder i netværk og klynger, hvor man i fælles interesse undersøger forskellige tekno-etiske problemstillinger med henblik på at bidrage til tænketankens målsætning.

Den daglige drift forestås af direktøren, som står til ansvar for bestyrelsen.

Direktør
Klavs Birkholm
birkholm@teknoetik.org

Webmaster
Jesper Møller-Fink
jmfink@teknoetik.org

Bestyrelsesformand
Lone Gaedt
gaedt@teknoetik.org