Digitale teknologier

Big Data. Internet of Things. AI. Smartphones overalt. Apps til alt. Sensorer til alt. Overvågning. Database marketing. Sundhedsplatformen. Digitale forvaltningssystemer. Algoritmisk styring. Disruption. Er teknologierne på vej til at eliminere den menneskelige frihed, som vi har dyrket siden oplysnings­tiden?

Desinformation og demokrati

29. april 2024

I TeknoEtiks’ serie om digitalisering og demokrati skriver Helle B Antczak her om truslen fra organiseret desinformation på internettet (fake news). Den offentlige samtale, som føres i et fælles forum af informerede borgere, er mere eller mindre gået i opløsning, viser Helle Antczak. I stedet har vi fået ekkokamre med helt forskellige vidensgrundlag. Det fører bl.a. til “epistemisk mistillid” til demokratiets institutioner. Tidligere bidrag i serien er skrevet af Jesper Balslev (5.november 2023) og Klavs Birkholm (20.oktober 2023).

AI i uddannelsesvæsenet er et offentligt anliggende*

8. april 2024

Er det en kendsgerning, at AI uungåeligt vil forvandle hele vores uddannelsesvæsen, fra børnehave til de højere læreanstalter? Nej, det er et spørgsmål, der må afklares gennem offentlig debat, hvor specifikke fordele og bagdele afvejes omhyggeligt, skriver Ben Williamson, som her sammenfatter 21 kritikpunkter (med referencer).

TTT: Det Teknologiske Totalangreb på Tænkning – en filosofisk-poetisk raptus

5. november 2023

Man bliver sig selv ved at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne normer, dyrke sin egensindige nysgerrighed, finde sine eksistentielle, værdimæssige og professionelle kald – og man gør det til dels ved at orientere sig i og lade sig inspirere af fortidens kulturelle og videnskabelige ressourcer. Alt dette undermineres af digitaliseringen, vel at mærke som den foregår nu

Hvorfor lære min datter, at der er er en verden uden for Verona?

3. november 2023

TeknoEtik’s Line Palle Andersen skriver om de bekymringer og dilemmaer, man støder ind i som forældre til et teenage-barn, der drukner sig i digitaliseringens magiske rum. Skal vi føje endnu et element til digitaliseringens negative virkninger?

Digitaliseringen nedbryder demokratiet – og vi er lallende ligeglade

20. oktober 2023

Den første af en serie artikler om, hvordan digitaliseringen sætter demokratiet under voldsomt pres. Her analyserer Klavs Birkholm, hvordan vores forståelse af, hvad demokrati overhovedet ER, gradvist er ved at gå i opløsning. Nye vinkler følger i de kommende uger

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

27. april 2020

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Vildrede om dataetik og ”Dataetisk Råd”

16. februar 2020

Hvorfor er der gået så mange år, før end bevidstheden om de enorme etiske dilemmaer, der opstår med det databårne samfund, er dukket op på den offentlige dagsorden. Og hvorfor håndterer vi stadig spørgsmålene så skødesløst, når de dog berør nogle af demokratiets kerneværdier: frihed, retten til at være i opposition m.m.?

Forslag om obligatorisk og lovfæstet vurdering af automatiske beslutningssystemers indvirkninger

19. februar 2019

Automatiserede beslutningssystemer – ofte betegnes systemerne som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private sektor og i den offentlige…

Computerkode

De skjulte algoritmer

25. maj 2018

En ny bog redigeret af Klavs Birkholm og Niels Frølich fra tænketanken TeknoEtik. Derudover bidrager Massimo Mazzotti, Carole Cadwalladr, Cathy O’Neil, Aske Mottelson, Luke Dormehl,…

Datacenter

Algoritmens autoritet. Om digitalisering og demokrati

20. november 2017

Vi er ankommet til det datadrevne samfund. Men er vi overhovedet bevidste om de nye udfordringer, det stiller til samfundets institutioner og det liberale demokratis…