Digitale teknologier

Big Data. Internet of Things. AI. Smartphones overalt. Apps til alt. Sensorer til alt. Overvågning. Database marketing. Sundhedsplatformen. Digitale forvaltningssystemer. Algoritmisk styring. Disruption. Er teknologierne på vej til at eliminere den menneskelige frihed, som vi har dyrket siden oplysnings­tiden?

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

27. april 2020

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Vildrede om dataetik og ”Dataetisk Råd”

16. februar 2020

Hvorfor er der gået så mange år, før end bevidstheden om de enorme etiske dilemmaer, der opstår med det databårne samfund, er dukket op på den offentlige dagsorden. Og hvorfor håndterer vi stadig spørgsmålene så skødesløst, når de dog berør nogle af demokratiets kerneværdier: frihed, retten til at være i opposition m.m.?

Forslag om obligatorisk og lovfæstet vurdering af automatiske beslutningssystemers indvirkninger

19. februar 2019

Automatiserede beslutningssystemer – ofte betegnes systemerne som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private sektor og i den offentlige…

Computerkode

De skjulte algoritmer

25. maj 2018

En ny bog redigeret af Klavs Birkholm og Niels Frølich fra tænketanken TeknoEtik. Derudover bidrager Massimo Mazzotti, Carole Cadwalladr, Cathy O’Neil, Aske Mottelson, Luke Dormehl,…

Datacenter

Algoritmens autoritet. Om digitalisering og demokrati

20. november 2017

Vi er ankommet til det datadrevne samfund. Men er vi overhovedet bevidste om de nye udfordringer, det stiller til samfundets institutioner og det liberale demokratis…

Øje på pc-skærm, grafisk illustration

Den Anden Oplysningstid

20. november 2017

BIG DATA: Mange samfundskritikere har efterlyst “en ny oplysningtid”. Det har de fået. Men næppe i den udgave og med det indhold, de havde i…