Digitalisering i uddannelserne

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har fået et kæmpe nøk fremad med Corona-krisen. Men meningerne er delte, når gevinster og omkostninger gøres op. Både folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter mener at kunne spare på budgetterne, mens virkeligheden ofte viser sig at være den modsatte. Desuden peger talrige undersøgelser på, at de digitale platforme svækker læringen hos de svagere elever og studerende. Og hvad med læreren som en betydningsfuld rollemodel? Frem for alt bygger de digitale modeller stort set udelukkende på nutidens engelsk-amerikanske pædagogik, hvor paratviden er afgørende, og den almene dannelse ikke tillægges betydning. Det er naturligvis helt i strid med Danmarks grundtvigske skole for livet.

 

Konference: TeknoEtik organiserer den 20.oktober 2020 en stor heldagskonference, hvor digitaliseringstiltag i gymnasiet og på de videregående uddannelser vil blive belyst. Indbydelse udsendes i slutningen af april.

 

Kontakt: Line Palle Andersen og Klavs Birkholm