10 gode råd til online undervisning

Af Line Palle Andersen
  1. Tekniske udfordringer er et vilkår og ikke en undtagelse, når man arbejder online. Pas på med at lave for optimistiske tidsplaner, men kalkuler med, at teknikken ikke fungerer og at det tager tid at få den til det.
  2. At lære at arbejde online handler primært om at udvikle strategier til at tackle sine overspringshandlinger. Afslut dagen med at reflektere over, hvad du gjorde for at undgå overspringshandlinger og om det virkede. Find efterhånden frem til din måde at arbejde på. Spørg venner og kollegaer hvad deres erfaringer er.
  3. Skab tryghed blandt dine studerende ved at lade dem vide, at du er der. Sørg for, at den grønne lampe er tændt, og arranger korte møder dagligt.
  4. Styrk det sociale fællesskab, da det er dette, de studerende refererer til. Selvom motivationen er lav, så får man tingene gjort, når det skal leveres til gruppen.
  5. Savnet efter det daglige fællesskab påvirker koncentration negativt. Det er en god ide at opfordre de studerende til at afsætte tid til hyggesnak i gruppen og at se deres venner – fx via en kaffeaftale på et videoopkald.
  6. Nogle studerende har erfaret, at hvis de logger sig på Messenger samtidig, så kan de bedre koncentrere sig, når de arbejder online – også selvom de hverken har snakket eller skrevet sammen.
  7. På nettet arbejder vi i sprint. Meget korte deadlines gør det nemmere at koncentrere sig. Afsæt fx fire timer før I mødes igen, og inden da skal I have løst en bestemt opgave.
  8. Online møder kræver en tydeligere struktur end fysiske møder. Vælg fx en dirigent og referent til hvert møde og lav meget klare aftaler for, hvilke opgaver hver enkelt skal have løst til næste gang.
  9. Tilstræb så vidt muligt aktiv læring – det er ikke nok, at du som underviser bare speaker til en PowerPoint, men følg gerne op med spørgsmål og øvelser. Det kan også være en opgave for de studerende at formulere spørgsmål til hinanden eller selv finde en quiz om emnet på nettet, som de kan dele og besvare.
  10. Det er ikke alle, der har lyst til at vise sit hjem (og især rodet) frem. Efterhånden har alle kommunikationsprogrammer mulighed for at lave sin egen baggrund. Benyt dig af dette (og gør dine studerende opmærksomme på muligheden), så alle roligt kan tænde for kameraet. Uddannelse og læring kræver en fælles indsats og det er god stil både over for underviser og medstuderende at vise sit ansigt.