Den ikke altid så smarte by

ALTINGET har ligeledes inviteret Klavs Birkholm til at åbne en debatserie om smarte byer. Indlægget, som er udstyret med den noget polemiske titel “Den smarte by bliver en bekvemmelig opdragelseslejr” (12.12.2019), er selvsagt summarisk – taget i betragtning, hvor mange aspekter spørgsmålet om smart cities rummer.