Desinformation og demokrati

I TeknoEtiks’ serie om digitalisering og demokrati skriver Helle B Antczak her om truslen fra organiseret desinformation på internettet (fake news). Den offentlige samtale, som føres i et fælles forum af informerede borgere, er mere eller mindre gået i opløsning, viser Helle Antczak. I stedet har vi fået ekkokamre med helt forskellige vidensgrundlag. Det fører bl.a. til “epistemisk mistillid” til demokratiets institutioner. Tidligere bidrag i serien er skrevet af Jesper Balslev (5.november 2023) og Klavs Birkholm (20.oktober 2023).

Læs mere...

AI i uddannelsesvæsenet er et offentligt anliggende*

Er det en kendsgerning, at AI uungåeligt vil forvandle hele vores uddannelsesvæsen, fra børnehave til de højere læreanstalter? Nej, det er et spørgsmål, der må afklares gennem offentlig debat, hvor specifikke fordele og bagdele afvejes omhyggeligt, skriver Ben Williamson, som her sammenfatter 21 kritikpunkter (med referencer).

Læs mere...

TTT: Det Teknologiske Totalangreb på Tænkning – en filosofisk-poetisk raptus

Man bliver sig selv ved at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne normer, dyrke sin egensindige nysgerrighed, finde sine eksistentielle, værdimæssige og professionelle kald – og man gør det til dels ved at orientere sig i og lade sig inspirere af fortidens kulturelle og videnskabelige ressourcer. Alt dette undermineres af digitaliseringen, vel at mærke som den foregår nu

Læs mere...

Digitalisering og robotter på sundheds- og ældreområdet

For tiden diskuteres kunstig intelligens, tech-giganternes udnyttelse af børn og unge og digitaliseringens trussel mod grundlæggende demokratiske værdier. Men digitalisering og velfærdsteknologier indenfor sundheds- og ældreområdet – og ikke mindst Robusthedskommissionens anbefalinger – kalder på den samme diskussion, fordi teknologier her beundres, besynges og anbefales.

Læs mere...

Sløj dansk digitaliseringsstrategi

Med store fanfarer nedsatte regeringen i marts 2021 “Digitaliseringspartnerskabet for Danmarks fremtid”. Blandt udvalgets 28 medlemmer finder man “topledere og eksperter” fra dansk erhvervsliv og andre dele af samfundet. Resultatet, som blev offentliggjort den 1. oktober, er yderst skuffende.

Læs mere...

Digitaliseringen er et eksperiment med vore børn

Interview med den tyske medieforsker Ralf Lankau, der ser de omfattende digitaliseringsprogrammer på undervisningsinstitutionerne som led i den nyliberale markedsgørelse. Skoler, der styres efter nøgletal, ændrer karakter og selvforståelse. De arbejder henimod prøveresultater ligesom børsnoterede firmaer arbejder henimod kvartalstallene.

Læs mere...

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Læs mere...