Desinformation og demokrati

I TeknoEtiks’ serie om digitalisering og demokrati skriver Helle B Antczak her om truslen fra organiseret desinformation på internettet (fake news). Den offentlige samtale, som føres i et fælles forum af informerede borgere, er mere eller mindre gået i opløsning, viser Helle Antczak. I stedet har vi fået ekkokamre med helt forskellige vidensgrundlag. Det fører bl.a. til “epistemisk mistillid” til demokratiets institutioner. Tidligere bidrag i serien er skrevet af Jesper Balslev (5.november 2023) og Klavs Birkholm (20.oktober 2023).

Læs mere...

AI i uddannelsesvæsenet er et offentligt anliggende*

Er det en kendsgerning, at AI uungåeligt vil forvandle hele vores uddannelsesvæsen, fra børnehave til de højere læreanstalter? Nej, det er et spørgsmål, der må afklares gennem offentlig debat, hvor specifikke fordele og bagdele afvejes omhyggeligt, skriver Ben Williamson, som her sammenfatter 21 kritikpunkter (med referencer).

Læs mere...

TTT: Det Teknologiske Totalangreb på Tænkning – en filosofisk-poetisk raptus

Man bliver sig selv ved at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne normer, dyrke sin egensindige nysgerrighed, finde sine eksistentielle, værdimæssige og professionelle kald – og man gør det til dels ved at orientere sig i og lade sig inspirere af fortidens kulturelle og videnskabelige ressourcer. Alt dette undermineres af digitaliseringen, vel at mærke som den foregår nu

Læs mere...

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Læs mere...

Vildrede om dataetik og ”Dataetisk Råd”

Hvorfor er der gået så mange år, før end bevidstheden om de enorme etiske dilemmaer, der opstår med det databårne samfund, er dukket op på den offentlige dagsorden. Og hvorfor håndterer vi stadig spørgsmålene så skødesløst, når de dog berør nogle af demokratiets kerneværdier: frihed, retten til at være i opposition m.m.?

Læs mere...

Forslag om obligatorisk og lovfæstet vurdering af automatiske beslutningssystemers indvirkninger

Automatiserede beslutningssystemer – ofte betegnes systemerne som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private sektor og i den offentlige sektor, hvor indførelsen af disse systemer sker takket være vekslende regeringers indsats for at digitalisere lovgivningen. Kernen i disse systemer er algoritmer, dvs. softwareopskrifter på hvorledes data skal behandles af…

Læs mere...

De skjulte algoritmer

Computerkode

En ny bog redigeret af Klavs Birkholm og Niels Frølich fra tænketanken TeknoEtik. Derudover bidrager Massimo Mazzotti, Carole Cadwalladr, Cathy O’Neil, Aske Mottelson, Luke Dormehl, Evgeny Morozov, Rikke Gottrup og Hanne Marie Motzfeldt. – Facebook-skandalerne har kun løftet en lille del af sløret for en helt ny samfundsorden, som vil vende op og ned på…

Læs mere...

Algoritmens autoritet i et datadrevet sundhedssystem

Computerkredsløb

Klavs Birkholm taler ved konferencen Driving Health Tech – Hospital 4.0, The IoT Challenge i Aalborg den 30. november. Emnet for Klavs’ bidrag er: ”Algoritmens autoritet i et datadrevet sundhedssystem”. Konferencen er arrangeret af IDA Universe. Tid: Torsdag den 30.11.2017 kl: 11:00 Sted: Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, Aalborg.

Læs mere...