TTT: Det Teknologiske Totalangreb på Tænkning – en filosofisk-poetisk raptus

Man bliver sig selv ved at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne normer, dyrke sin egensindige nysgerrighed, finde sine eksistentielle, værdimæssige og professionelle kald – og man gør det til dels ved at orientere sig i og lade sig inspirere af fortidens kulturelle og videnskabelige ressourcer. Alt dette undermineres af digitaliseringen, vel at mærke som den foregår nu

Læs mere...

Sløj dansk digitaliseringsstrategi

Med store fanfarer nedsatte regeringen i marts 2021 “Digitaliseringspartnerskabet for Danmarks fremtid”. Blandt udvalgets 28 medlemmer finder man “topledere og eksperter” fra dansk erhvervsliv og andre dele af samfundet. Resultatet, som blev offentliggjort den 1. oktober, er yderst skuffende.

Læs mere...

Digitaliseringen er et eksperiment med vore børn

Interview med den tyske medieforsker Ralf Lankau, der ser de omfattende digitaliseringsprogrammer på undervisningsinstitutionerne som led i den nyliberale markedsgørelse. Skoler, der styres efter nøgletal, ændrer karakter og selvforståelse. De arbejder henimod prøveresultater ligesom børsnoterede firmaer arbejder henimod kvartalstallene.

Læs mere...

Kunstig intelligens – et dansk eventyr

Ooh! Det er det fiineste! – sagde skrædderne. Og alle departementscheferne klappede i deres hænder. Styrelserne klappede i deres hænder. Og alle de ansatte i Børns Vilkår, ved Politiet og ved Skattevæsenet klappede i deres hænder. Også alle de andre skræddere klappede, de var nu blevet ”konsulenter” og leverede maskiner, der kunne tænke selv

Læs mere...

Bring den digitale velfærdsstat under kontrol

Automatiserede beslutningssystemer – ofte fejlagtigt betegnet som Kunstig Intelligens (KI) – er kommet for at blive, både i den private og i den offentlige sektor. Det er demokratisk nødvendigt at indføre en obligatorisk vudering, baseret på klare kriterier, af den slags systemer. Det har man gjort i andre lande, hvorfor ikke i Danmark?

Læs mere...