Digitalisering i uddannelserne

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har fået et kæmpe nøk fremad med Corona-krisen. Men meningerne er delte, når gevinster og omkostninger gøres op. Både folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter mener at kunne spare…

Læs mere...

Digitalisering i socialt arbejde

Hvordan fastholde de sociale professioners værdifulde erfaringer og trænede evne til skøn, når større og større dele af arbejdet digitaliseres? En veritabel bølge af digitaliseringstiltag rejser både etiske og professionelle udfordringer – en udvikling, der angår os alle. Første trin i projektet var en konference i februar – se referatet her. Andet trin var artiklen “Når…

Læs mere...

Kunstig Intelligens

Algoritmiske systemer er på fremmarch overalt i den offentlige forvaltning – som styringsredskaber og som beslutningsstøtte. Det er smart, det er besnærende, det kører automatisk. Vi ser mange eksempler på, at hi-tech giganterne og deres danske aflæggere har lidt for let ved at afsætte såkaldt kunstig intelligens til danske styrelser, hospitaler, kommuner etc. TeknoEtik arbejder…

Læs mere...

Velfærdsteknologi-vurdering (VTV)

TeknoEtiks bestyrelsesformand, Lone Gaedt har udviklet en omfattende model for, hvordan man kan gennemføre en bindende teknologivurdering, når det kommer til det overordentlig store udbud af forskellige velfærdsteknologier. Formålet er at skabe en større ensartethed i evalueringerne, så kommuner kan prioritere og disponere på et mere kvalificeret grundlag, end det har været tilfældet indtil nu.…

Læs mere...

Konference: Digitalisering på det sociale område

Når ‘moderniseringsminister’ Sophie Løhde (V) taler om “afbureaukratisering”, mener hun tilsyneladende digitalisering. Men hvad vil en yderligere digitalisering på det sociale område betyde? Vil professionerne blive sat ud af spillet? Vil samfundet få sværere ved at styre udviklingen demokratisk? På en konference i foråret 2019 stiller vi – i samarbejde med Tænketanken Justitia, Dansk Socialrådgiverforening og…

Læs mere...

Automatisering og demokratisk kultur

Når flere og flere processer digitaliseres, indskrænkes vores valgmuligheder. Er fremtidsperspektivet en blind innovation? Eller kan vi vælge til og fra, når det drejer sig om de automatiserende processer, der reguleres af algoritmiske programmer?  – Projektet er i denne omgang afsluttet med publikation af bogen De skjulte algoritmer.  

Læs mere...