TTT: Det Teknologiske Totalangreb på Tænkning – en filosofisk-poetisk raptus

Man bliver sig selv ved at sætte spørgsmålstegn ved vedtagne normer, dyrke sin egensindige nysgerrighed, finde sine eksistentielle, værdimæssige og professionelle kald – og man gør det til dels ved at orientere sig i og lade sig inspirere af fortidens kulturelle og videnskabelige ressourcer. Alt dette undermineres af digitaliseringen, vel at mærke som den foregår nu

Læs mere...

Digital smittesporing: Har vi set konsekvenserne i øjnene?

Kloden rundt arbejdes der intenst på at udvikle diverse sporings-App’s, der kan bidrage til at begrænse spredningen af Covid-19 virus. Magasinet New Statesman talte 22/4 op til 43 App-projekter i 23 lande. Inden vi implementerer noget, som vi slet ikke kender opbygningen af, er det afgørende at undersøge de samfundsmæssige følger

Læs mere...

Digitalisering i uddannelserne

Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har fået et kæmpe nøk fremad med Corona-krisen. Men meningerne er delte, når gevinster og omkostninger gøres op. Både folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter mener at kunne spare…

Læs mere...

Digitalisering i socialt arbejde

Hvordan fastholde de sociale professioners værdifulde erfaringer og trænede evne til skøn, når større og større dele af arbejdet digitaliseres? En veritabel bølge af digitaliseringstiltag rejser både etiske og professionelle udfordringer – en udvikling, der angår os alle. Første trin i projektet var en konference i februar – se referatet her. Andet trin var artiklen “Når…

Læs mere...

Konference: Digitaliseringsklar lovgivning og automatiseret sagsbehandling på det sociale område

Tænketanken TeknoEtik indbyder – i samarbejde med Tænketanken Justitia, Institut for Socialrådgiveruddannelse og Dansk Socialrådgiverforening – til en halvdags konference om muligheder og udfordringer ved de aktuelle bestræbelser på at gøre lovgivningen digitaliseringsklar og automatisere sagsbehandling på blandt andet det sociale område. Bestræbelser, der på sigt får store konsekvenser for socialt arbejde, sagsbehandlere og de…

Læs mere...

Konference: Digitalisering på det sociale område

Når ‘moderniseringsminister’ Sophie Løhde (V) taler om “afbureaukratisering”, mener hun tilsyneladende digitalisering. Men hvad vil en yderligere digitalisering på det sociale område betyde? Vil professionerne blive sat ud af spillet? Vil samfundet få sværere ved at styre udviklingen demokratisk? På en konference i foråret 2019 stiller vi – i samarbejde med Tænketanken Justitia, Dansk Socialrådgiverforening og…

Læs mere...